Tin tức Công ty | 07-04-2021

Tập đoàn Ngọc Diệp tài trợ Quỹ khuyễn học, khuyến tài Hoa Lư – Ninh Bình

Ngày  28/09 vừa qua, huyện Hoa Lư  đã tổ chức Lễ ra mắt “Quỹ khuyến học, khuyến tài Hoa Lư”. Trong chương trình này, Tập đoàn Ngọc Diệp đã tài trợ 100 triệu đồng cho Quỹ. Đại diện Tập đoàn Ngọc Diệp có ông Trần Hữu Quân – Phó tổng giám đốc Tập đoàn trao phần quà tài trợ.

Việc ra mắt quỹ cũng tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước. Số tiền tài trợ 100 triệu đồng của Tập đoàn Ngọc Diệp dành cho Quỹ là nguồn khen thưởng cho học sinh, sinh viên là con em của huyện Hoa Lư – tỉnh Ninh Bình đạt thành tích xuất sắc trong học tập, có tài năng trên các lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học… và trao học bổng cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên, giúp đỡ các em về vật chất và tinh thần để các em phát huy tài năng của mình trên các lĩnh vực.

Không chỉ trao tài trợ 100 triệu đồng đối với Quỹ Khuyến học huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình, trong những năm qua Tập đoàn Ngọc Diệp đã thực hiện nhiều chương trình tài trợ an sinh xã hội tại các địa phương có con em, gia đình khó khăn vùng sâu vùng xa như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh,…