Tự hào thương hiệu quốc gia
Menu

Giới thiệu

  • Giới thiệu

    2017-10-18 11:41:45
    Công ty Cổ phần Nhôm Ngọc Diệp là một trong những công ty thành viên của Tập đoàn Ngọc Diệp với nhà máy sản xuất nhôm mang thương hiệu DINOSTAR được xây dựng tại khu công nghiệp Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên có quy mô diện tích hơn 75.000m2.