Tư vấn

Nhôm hệ 95

Nhôm hệ 95 thường được dùng để sản xuất ra cửa đi mở lùa (trượt) […]

Nhôm hệ dày bao nhiêu và ứng dụng phù hợp với từng hệ nhôm

There are alot of websites which have been working about different types of softwares and also, they’ve […]

Nhôm hệ 65

Nhôm hệ 65 dùng để sản xuất vách mặt dựng nên thường sử dụng ở […]

Nhôm hệ 87

Nhôm hệ 87 được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng, ứng dụng […]

Nhôm hệ 55

Nhôm hệ 55 được sử dụng phổ biến làm hệ cửa đi, cửa sổ, cửa […]

Nhôm hệ 93

Nhôm hệ 93 được ứng dụng trong thiết kế cửa đi và cửa sổ mở […]