Dây chuyền sản xuất

Dây chuyền sản xuất Nhôm định hình

Với 10 dây chuyền máy đùn ép, 03 dây chuyền sơn (sơn ngang, sơn đứng), […]

Dây chuyền sản xuất Nhôm Billet

Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nhôm thanh […]

Dây chuyền sản xuất nhôm công nghiệp

Với 10 dây chuyền máy đùn ép, 03 dây chuyền sơn (sơn ngang, sơn đứng), […]