Dự án | 07-04-2021

TRƯỜNG VINSCHOOL CENTRAL PARK – HỒ CHÍ MINH

Một số hình ảnh tiêu biểu của công trình: