Tin tức Công ty | 07-04-2021

Tour du lịch đợt 2 của CBCNV Nhà máy Nhôm và Nhà máy Cửa Ngọc Diệp

Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ công nhân viên (CBCNV), Ban lãnh đạo Tập đoàn Ngọc Diệp luôn quan tâm, tổ chức cho người lao động các hoạt động văn hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao đời sống tinh thần và động viên, khích lệ những đóng góp của CBCNV vào quá trình xây dựng và sự phát triển của công ty.

Một trong những hoạt động văn hóa doanh nghiệp nổi bật đó là chương trình tham quan du lịch nghỉ mát hàng năm, đây là cơ hội để CBCNV được xích lại gần nhau hơn, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó.

Với đặc thù có nhiều cán bộ công nhân viên làm việc tại các công ty thành viên, các nhà máy khác nhau, Ban lãnh đạo Tập đoàn Ngọc Diệp đã quyết định tổ chức nhiều chuyến đi khác nhau phù hợp với đặc thù công việc của mỗi công ty thành viên và mỗi nhà máy.

Nằm trong chuỗi hoạt động đó, vừa qua, CBCNV khối nhà máy Nhôm Ngọc Diệp và Nhà máy Cửa Ngọc Diệp đã có một chuyến nghỉ mát đáng nhớ với rất nhiều hoạt động ý nghĩa trong 03 ngày từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2020.