Tự hào thương hiệu quốc gia
Menu

Nhôm xây dựng Dinostar

Nhà máy nhôm DINOSTAR cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm nhôm ứng dụng trong các lĩnh vực:

 -  Nhôm xây dựng (thanh profile nhôm) dùng làm khung cửa, khung vách dựng, nan chớp, nan cửa cuốn…, hướng tới khách hàng là các đại lý trên khắp cả nước.

-   Nhôm công nghiệp với khách hàng chủ yếu là các nhà máy sản xuất ô tô, máy tính, thiết bị điện tử... 

-   Billet: Series 6000, series 7000,... với kích thước 4 inch, 5 inch, 7 inch

Dưới đây là các hệ nhôm xây dựng Ngọc Diệp sản xuất: 

1. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Ý

2. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND 450 và 450 cải tiến

3. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND 450 và 450 cải tiến

4. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND 450 và 450 cải tiến

5. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND 450 và 450 cải tiến

6. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND 450 và 450 cải tiến

7. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V4400 và 4400 cải tiến

8. Nhôm Dinostar- Hệ Việt Pháp ND V4400 và 4400 cải tiến

9. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V4400 và 4400 cải tiến

10. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V4400 và 4400 cải tiến

11. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V2600 và 2600 cải tiến

12. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V2600 và 2600 cải tiến

13. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V2600 và 2600 cải tiến

14. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V2600 và 2600 cải tiến

15. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V2600 và 2600 cải tiến

16. Nhôm Dinostar - Hệ XF 95

17. Nhôm Dinostar - Hệ XF 93

18. Nhôm Dinostar - Hệ XF 93

19. Nhôm Dinostar - Hệ XF 65

20. Nhôm Dinostar - Hệ XF 55

21. Nhôm Dinostar - Hệ XF 55

22. Nhôm Dinostar - Hệ XF 55

23. Nhôm Dinostar - Hệ XF 55

Tin liên quan