Tự hào thương hiệu quốc gia
Menu

Nhôm xây dựng Dinostar

Nhà máy nhôm DINOSTAR cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm nhôm ứng dụng trong các lĩnh vực:

 -  Nhôm xây dựng (thanh profile nhôm) dùng làm khung cửa, khung vách dựng, nan chớp, nan cửa cuốn…, hướng tới khách hàng là các đại lý trên khắp cả nước.

-   Nhôm công nghiệp với khách hàng chủ yếu là các nhà máy sản xuất ô tô, máy tính, thiết bị điện tử... 

-   Billet: Series 6000, series 7000,... với kích thước 4 inch, 5 inch, 7 inch

Dưới đây là các hệ nhôm xây dựng Ngọc Diệp sản xuất: 

1. Nhôm Dinostar - Hệ ND - XF55

1.1. Cửa đi hệ ND - XF55

1.2. Cửa đi và cố định hệ ND - XF55

1.3. Cửa sổ mở lật hệ ND - XF55

1.4. Cửa sổ mở quay hệ ND - XF552. Nhôm Dinostar - Hệ ND - XF93

2.1. Cửa đi và cửa sổ trượt hệ ND - XF93

2.2. Cửa đi, cửa sổ trượt và cố định hệ ND - XF933. Nhôm Dinostar - Hệ ND - XF95

 Cửa sổ trượt hệ ND - XF95

4. Nhôm Dinostar - Hệ ND - XF65

Mặt dựng hệ ND - XF65

5. Nhôm Dinostar - Hệ ND - V2600

5.1. Cửa trượt 2 cánh hệ ND - V2600

5.2. Cửa trượt và cố định hệ ND - V2600

5.3. Cửa trượt 4 cánh hệ ND - V2600

5.4. Cửa đi trượt 2 cánh hệ ND - V2600

5.5. Cửa đi trượt + Fix 4 cánh hệ ND - V2600

6. Nhôm Dinostar - Hệ ND - V4400

6.1. Cửa sổ mở lật hệ ND - V4400

6.2. Cửa sổ mở quay hệ ND - V4400

6.3. Cửa đi mở quay hệ ND - V4400

6.4. Cửa đi mở quay và cố định hệ ND - V44007. Nhôm Dinostar - Hệ ND - V450

7.1. Cửa đi mở quay hệ ND - V450

7.2. Cửa đi mở quay và cố định hệ ND - V450

8. Nhôm Dinostar - Hệ ND - 55

8.1 Vách kính cố định hệ ND - 55

8.2. cửa sổ 1 cánh mở quay trong + Fix hệ ND - 55

8.3. Cửa đi 2 cánh mở quay trong + Fix hệ ND - 55

8.4. Cửa sổ trượt 2 cánh hệ ND - 55

8.5. Cửa sổ trượt 4 cánh hệ ND - 55

Tin liên quan