Dự án | 07-04-2021

CÔNG TRÌNH VINCOM PLAZA VĨNH LONG

Một số hình ảnh tiêu biểu của công trình: