Dự án | 07-04-2021

CÔNG TRÌNH TỔ HỢP VĂN PHÒNG, NHÀ Ở CAO CẤP KẾT HỢP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HBI

Một số hình ảnh tiêu biểu của công trình: