Tự hào thương hiệu quốc gia
Menu

Sản phẩm nhôm thanh Dinostar

Nhà máy nhôm DINOSTAR cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm nhôm ứng dụng trong các lĩnh vực:

-  Nhôm xây dựng (thanh profile nhôm) dùng làm khung cửa, khung vách dựng, nan chớp, nan cửa cuốn…, hướng tới khách hàng là các đại lý trên khắp cả nước.

-   Nhôm công nghiệp với khách hàng chủ yếu là các nhà máy sản xuất ô tô, máy tính, thiết bị điện tử... 

-   Nhôm định hình: thiết kế và sản xuất theo nhu cầu khách hàng.

1. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Ý

2. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND 450 và 450 cải tiến

3. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND 450 và 450 cải tiến

4. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND 450 và 450 cải tiến

5. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND 450 và 450 cải tiến

6. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND 450 và 450 cải tiến

7. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V4400 và 4400 cải tiến

8. Nhôm Dinostar- Hệ Việt Pháp ND V4400 và 4400 cải tiến

9. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V4400 và 4400 cải tiến

10. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V4400 và 4400 cải tiến

11. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V2600 và 2600 cải tiến

12. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V2600 và 2600 cải tiến

13. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V2600 và 2600 cải tiến

14. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V2600 và 2600 cải tiến

15. Nhôm Dinostar - Hệ Việt Pháp ND V2600 và 2600 cải tiến

16. Nhôm Dinostar - Hệ XF 95

17. Nhôm Dinostar - Hệ XF 93

18. Nhôm Dinostar - Hệ XF 93

19. Nhôm Dinostar - Hệ XF 65

20. Nhôm Dinostar - Hệ XF 55

21. Nhôm Dinostar - Hệ XF 55

22. Nhôm Dinostar - Hệ XF 55

23. Nhôm Dinostar - Hệ XF 55

Tin liên quan